Gå tilbage

Privatlivspolitik

Når du besøger vores website og/eller sociale medier, indsamler vi personlige oplysninger om dig. Det er der såmænd ikke noget banebrydende ved, men det ændre ikke på, at vi pr. Persondataloven er pålagt at oplyse dig herom. Du kan du derfor læse om hvordan vi indsamler, behandler samt benytter os af de oplysninger vi indsamler om dig herunder.

Indsamling af personlige oplysninger

Inden vi kommer for godt igang, vil vi lige understrege, at du altid bliver informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. Det vil altså sige, at det er op til dig hvorvidt du vil give os muligheden, for at indsamle personlige oplysninger om dig.

Og nu tænker du nok, “jamen hvad er det for nogle personlige oplysninger i indsamler!?” Say no more. Når vi indsamler personlige oplysninger om dig, og andre ligesindede, er der eks. snak alder, køn, geografisk lokation, hvilket device du bruger osv. I forbindelse med mere målrettede kampagner, kan vi godt finde på at spørge efter efter dit navn, din e-mail adresse samt dine arbejdsforhold.

Brug af personlige oplysninger

Som sagt er det op til dig, hvorvidt du vil afgive personlinge oplysninger til os. Vi misbruger ikke dine oplysninger. Tværtimod. Når vi indsamler personlige oplysninger, er det med det formål at optimere din interaktion med os. Besøger du eks. vores website, indsamler vi information der kan gøre os klogere på hvordan vi kan forbedre dine oplevelse heraf.

Til markedsføringsmæssige formål, bruger vi kun dine personoplysninger såfremt du har givet os udtrykkeligt samtykke hertil. Det vil altså sige, at du—før end vi kan tage kontakt til dig—skal give os lov hertil, medmindre lovgivningen tillader andet. På samme vis, har du altid muligheden for at frasige dig fremtidig kommunikation fra vores side.

Det synes vi er fair.

Opbevaring af personlige oplysninger

Det er sjældent at der ikke er en tredjepart involveret når vi indsamler personlige oplysninger om dig. Herunder kan Google, Facebook og LinkedIn eks. nævnes. Når vi indsamler personlige oplysninger om dig vha. disse entiteter, opbevares og forvaltes de således under deres vilkår. Såfremt vi selv står for opbevaringen af personlige oplysninger om dig, kan vi berolige dig, og berette at vi har en række sikkerhedsforanstaltninger, der er skræddersyet til at opretholde kvaliteten og integriteten af dine oplysninger.

Videregivelse af personlige oplysninger

Ser vi bort fra situationer hvor videregivelsen af dine personlige oplysninger, er et naturligt led i vores daglige drift, videregiver vi aldrig dine personlige oplysninger til ekstern tredjepart, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller der af lovgivningen skulle være hjemmel at finde.

Adgang til personlige oplysninger

Ser vi bort fra visse lovbestemte undtagelser, har du altid ret til at få indsigt i de personlige oplysninger vi har indsamlet om dig. Ligeledes har du ret til at gøre indsigelse i vores videre indsamling af, og brug af allerede indsamlede personlige oplysninger om dig.

Ønsker du at få indsigt i, fjernet eller ændret de personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, er du mere end velkommen til at sende os en mail på talk@laaaunch.it, og anmode herom (psst. husk at skriv “Privatlivspolitik” i emnefeltet).